บริษัท คูลบอสคูลลิ่งซิสเต็มส์ จำกัด เริ่มขึ้นจาก บริษัทที่เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ ปั้มน้ำ

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2525 ทำให้เรามีความชำนาญ ในเรื่องมอเตอร์ บริษัท คูลบอสคูลลิ่งซิสเต็มส์ จำกัด

เริ่มขึ้นจาก บริษัทที่เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ ปั้มน้ำ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2525 ทำให้เรามีความชำนาญ

ในเรื่องมอเตอร์ ทำให้เกิดความคิดริเริ่ม ที่มีการทำพัดลมไอน้ำ และพัดลม ดูดกาศ ขึ้น ทางบริษัท

เราได้รับมาตรฐาน ทางคุณภาพมากมาย ไม่ว่าเป็น CE และ ISO 9001 ทางเราได้นำเข้า สินค้า

จากทางผู้ผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานมากมาย และ ทางเราได้มีการตรวจเชคสินค้าจากช่างผู้ชำนาญ

ก่อนออกไปส่งถึงมือผุ้ใช้ เรายังมีความชำนาญในเรื่องการออกแบบ เรื่องระบบระบายอากาศ และได้รับ

ความไว้วางใจจาก บริษัท ชั้นนำ  ทำให้ทุกท่านมั้นใจเรื่องคุณภาพ และมั้นใจในสินค้าของเรา

ภายใต้ brand “KOOL BOSS”

บริษัท คูลบอสคูลลิ่งซิสเต็มส์ จำกัด เริ่มขึ้น

จาก บริษัทที่เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ ปั้มน้ำ

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2525 ทำให้เรามีความ

ชำนาญ ในเรื่องมอเตอร์

บริษัท คูลบอสคูลลิ่งซิสเต็มส์ จำกัด

เริ่มขึ้นจาก บริษัทที่เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ ปั้มน้ำ

เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2525 ทำให้เรามีความ

ชำนาญในเรื่องมอเตอร์ ทำให้เกิด

ความคิดริเริ่ม ที่มีการทำพัดลมไอน้ำ และ

พัดลม ดูดกาศ ขึ้น ทางบริษัท

เราได้รับมาตรฐาน ทางคุณภาพมากมาย

ไม่ว่าเป็น CE และ ISO 9001 ทางเรา

ได้นำเข้า สินค้าจากทางผู้ผลิตที่มีคุณภาพ

มาตรฐานมากมาย และ ทางเราได้มีการ

ตรวจเชคสินค้าจากช่างผู้ชำนาญ

ก่อนออกไปส่งถึงมือผุ้ใช้ เรายังมีความ

ชำนาญในเรื่องการออกแบบ เรื่องระบบระ

บายอากาศ และได้รับความไว้วางใจจาก

บริษัท ชั้นนำ  ทำให้ทุกท่านมั้นใจเรื่อง

คุณภาพ และมั้นใจในสินค้าของเรา

ภายใต้ brand “KOOL BOSS”