พัดลมดูดอากาศติดบนหลังคา ชนิดมี มอเตอร์ ในตัว ข้อดีของพัดลมดูดอากาศบนหลังคา

ของ koolboss รูปลักษณ์สวยงาม ทำงานเงียบ ป้องกันลม และฝน ได้ดี ง่ายต่อการติดตั้งและ

ดูแล รักษา สามารถใช้ในการดูดกลิ่นเหม็น, กลิ้นอับชื้น ,ฝุ่นละออง ออกจากโรงงาน และสถานที่ที่ติดตั้ง

พัดลมดูดอากาศติดบนหลังคา ชนิดมี

มอเตอร์ ในตัว ข้อดีของพัดลมดูดอากาศบน

หลังคาของ koolboss รูปลักษณ์สวยงาม

ทำงานเงียบ ป้องกันลม และฝน ได้ดี ง่ายต่อ

การติดตั้งและดูแล รักษา สามารถใช้ในการ

ดูดกลิ่นเหม็น, กลิ้นอับชื้น ,ฝุ่นละออง ออก

จากโรงงาน และสถานที่ที่ติดตั้ง

พัดลมระบายอากาศด้านข้าง

พัดลมดูดอากาศด้านข้าง มีทั้งหมด 4 รุ่น ดูดอากาศได้ทั้งอาคารร้อน และ สถานที่

มีกลิ่นอับ , สิ่งสกปรกตามโรงงาน ใช้ได้กับการเกษตร และ ปสุสัตว์

พัดลมระบายอากาศด้านข้าง

พัดลมดูดอากาศด้านข้าง มีทั้งหมด 4 รุ่น

ดูดอากาศได้ทั้งอาคารร้อน และ สถานที่

มีกลิ่นอับ , สิ่งสกปรกตามโรงงาน ใช้ได้กับ

การเกษตร และ ปสุสัตว์