ติดต่อเรา

บริษัท คูลบอสคูลลิ่งซิสเต็มส์ จำกัด

27/168 หมู่ที่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมทรสาคร 74000

เบอร์โทร  : 034-854323-5 ,0897699118 Fax : 034-854632

E-MAIL : KOOLBOSS_KB@HOTMAIL.COM

ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย และงานเช่า เบอร์โทร : 089-7699118

ติดต่อเรื่องออบแบบ ติดตั้งตามโครงการ สอบถาม

เบอร์โทร : 0818139108 , 0897699118 E-MAIL : GOLF_KOOLBOSS@HOTMAIL.COM