งานไฟเบอร์ งานไฟเบอร์ 

บริษัทเรา วัตถุดิบ ท่อ และ หน้ากากลม ที่หลากหลาย มีหลายชนิด และ หลายประเภท

ตามความต้องการของลูกค้า  และรับผลิตงานในส่วนที่ต้องขึ้นรูปไฟเบอร์ ทุกชนิด